LE SH KA

Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa

mazowieckie

Telefon: 79 600 06 45

NIP: 525-26-52-360