Highland Conference Hotel Patkon Rozwora Spółka Komandytowa

Skarboszewo 30, 09-152 Naruszewo

mazowieckie

Telefon: 60 633 62 05

NIP: 118-06-97-841